Zminimalizuj czas ładowania się strony

Szybkie ładowanie strony

Memcached to system buforowania pamięci podręcznej systemu, który oryginalnie został stworzony do przyspieszenia rozwijających się internetowych aplikacji, by zniwelować czas ich ładowania się.

Można to jednym słowem określić jako pamięć dla twoich aplikacji.

Memcached pozwala na wzięcie pamięci z części systemu, które mają jej więcej niż tak naprawdę potrzebują i przekazanie ich do miejsc, gdzie jest jej za mało.

Przykład:

– jeśli maszyna A oblicza albo odczytuje wartość i umieszcza ją w pamięci podręcznej, maszyna B nie ma z tego żadnych korzyści. Każda z maszyn musi niezależnie przetrwać, utrzymując się na własnej pamięci podręcznej. To potencjalne marnowanie przestrzeni, gdyż w tym samym czasie pamięć podręczna może być wykorzystywana z różnych maszyn,
– jeśli pamięć podręczna w maszynie B zostanie unieważniona, nie wpłynie to w żaden sposób na maszynę A, która może dalej korzystać ze starych informacji.