Skuteczny Marketing Szeptany

Marketing Szeptany

Co to jest Buzz Marketing?

Buzz Marketing – (marketing plotki, marketing szeptany) pojęcie używane w dziedzinie marketingu i reklamy do opisania działań, jakie podejmują firmy w celu wywołania u swoich klientów pozytywnych rekomendacji odnośnie produktu, marki czy usług. Jest to dawanie ludziom powodów do rozmawiania o marce, produktach i usługach, oraz ułatwianie im nawiązania tej konwersacji.

Marketing szeptany jest cenioną formą promocji, ze względu na dużą wiarygodność komunikatów przekazywanych przez konsumentów. Ludzie są bardziej skłonni wierzyć pozytywnym opiniom swoich znajomych na temat produktu, którego używali, niż np. reklamom telewizyjnym.

Oprócz kontaktu twarzą w twarz, doskonałym medium do rozprzestrzeniania się marketingu buzz jest Internet. Ekspansja serwisów Web 2.0, na których to użytkownicy są odpowiedzialni za tworzenie treści, bardzo ułatwia wymianę opinii i rekomendacji odnośnie dóbr konsumpcyjnych.

Wszyscy chcemy, aby nasze produkty i usługi były wspominane przy każdej możliwej okazji, więc Buzz Marketing nam to ułatwi. Proces jest prosty, nasza firma gromadzi informację na temat produktu/usługi, którą zamieniamy w historię, a następnie opowiadamy ją publicznie, często za pośrednictwem mediów. To takie proste!

Dlaczego marketing szeptany jest ważny?

  • Buduje świadomość marki oraz oferty firmy.
  • Ma korzystny wpływ na proces pozycjonowania strony.
  • Daje długotrwałe efekty w postaci zwiększenia ruchu na stronę.
  • Uniezależnienie od wyszukiwarki Google.

Przykładowe formy marketingu szeptanego

Evangelist marketing – zaawansowana forma marketingu szeptanego, która polega na tworzeniu u Klienta tak silnego zaufania i przekonania do danego produktu, czy usługi, że z własnej woli zaczyna przekonywać innych do kupowania i używania go.

Marketing wirusowy – polega na tworzeniu zabawnych, bądź wyjątkowo interesujących komunikatów, które są zaprojektowane tak, by można je było w prosty sposób przekazywać innym osobom. Często mają formę e-mail, czy internetowego filmu. Proces rozprzestrzeniania się tych komunikatów jest analogiczny do replikacji wirusów atakujących żywe komórki.

Brand blogging – tworzenie blogów i uczestniczenie w blogosferze, w klimacie transparentności, dzielenia się wartościowymi informacjami, o których blogująca społeczność może chcieć rozmawiać

Community marketing – tworzenie i wspieranie niszowych społeczności, które będą dzieliły zainteresowania daną marką np. grupy użytkowników, fankluby, fora internetowe.

Product seeding – umieszczenie produktu w odpowiednich rękach, w odpowiednim czasie – dostarczanie próbek swojego produktu do wpływowych jednostek, które mogą rozpocząć o nim pozytywną plotkę (np. wpływowych bloggerów)

Cause marketing – wspieranie kwestii społecznych, by zdobyć szacunek i wsparcie ludzi, którzy uważają daną sprawę za ważną

Trendsetting – promowanie mody na konkretne marki lub produkty, przez zatrudnione osoby samym sobą, poprzez wywołanie chęci naśladownictwa siebie (ubioru, gadżetów, stylu życia) wśród otoczenia

Casual marketing
– promowanie równolegle za pomocą jednego produktu lub usługi następnych, nie związanych z głównym celem promocji.

FAQ

1. Czy marketing szeptany pomaga także w pozycjonowaniu strony?

Tak. Ma bardzo korzystny wpływ na pozycjonowanie strony. Dzięki linkom z marketingu szeptanego poprawiamy nasz ogólny profil linków maskując tym samym linki pozycjonujące. Innymi słowy strona dla której jest wykonywany marketing szeptany jest bardziej naturalna i strona jest mniej narażona na filtry ze strony Google.

2. Na jakich forach przeprowadzana jest kampania?

Wszystko zależy od tematyki strony. W większości przypadków pozyskujemy tematyczny ruch z tematycznych forów. Jednak nie zawsze takie rozwiązanie jest lepsze. Wszystko zależy od usługi czy produktu, który będzie polecany innych użytkownikom.