Google pracuje nad różnorodnością etniczną

google - różnorodność etniczna

Firma Google zawsze niechętnie patrzyła na publikację danych na temat różnorodności wśród własnych pracowników. Teraz zdali sobie jednak sprawę, że to był błąd i przedstawili fakty na temat płci oraz grupy etnicznej swoich zatrudnionych. Liczby przedstawiają się następująco:

– mężczyźni – 70%
– kobiety – 30%

– biali – 61%
– azjaci – 30%
– minimum z dwóch grup etnicznych – 4%
– Latynosi – 3%
– afroamerykanie – 2%

Jest wiele powodów, dla których koncerny technologiczne takie jak Google starają się zatrudniać kobiety i mniejszości etniczne. Na przykład, 18 procent osób spośród wszystkich absolwentów szkół informatycznych w Stanach Zjednoczonych, to kobiety. W tym kraju po 10 procent wychowanków szkoły wyższej to afroamerykanie oraz Latynosi i każda z tych grup otrzymuje dyplomy za studia informatyczne (również po 10 procent ogółu). Google z kolei inwestuje mnóstwo czasu i energii na edukację.

Od 2010 roku firma zapewniła ponad 40 milionów dolarów, aby zorganizować zajęcia z informatyki dla kobiet i dziewczyn. Google współpracuje również z typowymi afroamerykańskimi uczelniami i uniwersytetami, aby podnieść rangę, liczbę kursów i uczestników na zajęciach z komputerami.

Jednocześnie sami przyznają, że są jeszcze daleko od sytuacji, w której chcieliby się znaleźć i są zgodni, że część tego wielkiego problemu trzeba jak najszybciej rozwiązać. Aby dowiedzieć się więcej o ich pracy nad różnorodnością i pracownikach można odwiedzić stronę http://google.com/diversity.